§ 80aa Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

§ 80aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Živnostenské oprávnenia na predaj pyrotechnických výrobkov kategórie 2, kategórie 3, kategórie T1 a kategórie P1 vydané podľa doterajších predpisov do 14. decembra 2015 zostávajú zachované.