Príl.1 REMESELNÉ ŽIVNOSTI

PRÍL.1
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
---------------------------------------------------------------
Por. č. Živnosť                     Zoznam
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov
---------------------------------------------------------------
1.   Zámočníctvo                   I
2.   Nástrojárstvo                  I
3.   Kovoobrábanie                  I
4.   Galvanizácia kovov               I
5.   Smaltovanie                   I
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných
       dopravných prostriedkov
---------------------------------------------------------------
6.   Opravy pracovných strojov            I
7.   Diagnostika a opravy cestných          I
    motorových vozidiel
8.   Opravy karosérií                I
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov,
       presných a optických prístrojov a hodín
---------------------------------------------------------------
9.   Výroba a opravy protetických výrobkov      I
10.   Výroba a opravy ortopedickej obuvi       
11.   Hodinárstvo                   I
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín,  
       keramika
---------------------------------------------------------------
12.   Kamenárstvo                   I
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov
---------------------------------------------------------------
13.   Mäsiarstvo                   I
14.   Výroba piva a sladu               I
15.   Výroba mliečnych výrobkov            I
16.   Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov    I
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku,     
       hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
---------------------------------------------------------------
17.   Stolárstvo                   I
18.   Zlatníctvo a klenotníctvo            I
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 113 - Stavebníctvo
---------------------------------------------------------------
19.   Murárstvo                    I
20.   Tesárstvo                    I
21.   Pokrývačstvo                  I
22.   Klampiarstvo                  I
23.   Izolatérstvo                  I
24.   Strechár                    I
25.   Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo        I
26.   Inštalácia a opravy               I
    chladiarenských zariadení            
27.   Podlahárstvo                  I
28.   Montáž, rekonštrukcia a údržba         I
    vyhradených technických zariadení        
29.   Kachliarstvo                  I
---------------------------------------------------------------
SKUPINA 114 - Ostatné
---------------------------------------------------------------
30.   Pánske, dámske a detské kaderníctvo       I
31.   Kozmetické služby                III
32.   Pohostinská činnosť a výroba hotových      III
    jedál určených na priamu spotrebu
    mimo prevádzkových priestorov
33.   Čistenie a kontrola komínov           III
34.   Manikúra                    III
35.   Pedikúra
---------------------------------------------------------------