PRÍL.1 REMESELNÉ ŽIVNOSTI

PRÍL.1
REMESELNÉ ŽIVNOSTI
---------------------------------------------------------------

Por. č. Živnosť                     Zoznam

---------------------------------------------------------------

SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov

---------------------------------------------------------------

1.   Zámočníctvo                   I

2.   Nástrojárstvo                  I

3.   Kovoobrábanie                  I

4.   zrušené od 1.8.2021

5.   zrušené od 1.8.2021

---------------------------------------------------------------

SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných

       dopravných prostriedkov

---------------------------------------------------------------

6.   Opravy pracovných strojov            I

7.   Diagnostika a opravy cestných          I

    motorových vozidiel

8.   Opravy karosérií                I

---------------------------------------------------------------

SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov,

       presných a optických prístrojov a hodín

---------------------------------------------------------------

9.   Výroba a opravy protetických výrobkov      I

10.   Výroba a opravy ortopedickej obuvi       

11.   Hodinárstvo                   I

---------------------------------------------------------------

SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín,  

       keramika

---------------------------------------------------------------

12.   Kamenárstvo                   I

---------------------------------------------------------------

SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov

---------------------------------------------------------------

13.   Mäsiarstvo                   I

14.   Výroba piva a sladu               I

15.   Výroba mliečnych výrobkov            I

16.   Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov    I

---------------------------------------------------------------

SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku,     

       hudobných nástrojov a ostatných výrobkov

---------------------------------------------------------------

17.   Stolárstvo                   I

18.   Zlatníctvo a klenotníctvo            I

---------------------------------------------------------------

SKUPINA 113 - Stavebníctvo

---------------------------------------------------------------

19.   Murárstvo                    I

20.   Tesárstvo                    I

21.   Pokrývačstvo                  I

22.   Klampiarstvo                  I

23.   Izolatérstvo                  I
24.   Strechár                    I
25.   Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo        I
26.   Inštalácia a opravy               I

    chladiarenských zariadení            
27.   Podlahárstvo                  I
28.   Montáž, rekonštrukcia a údržba         I

    vyhradených technických zariadení        
29.   Kachliarstvo                  I
---------------------------------------------------------------

SKUPINA 114 - Ostatné

---------------------------------------------------------------

30.   Pánske, dámske a detské kaderníctvo       I
31.   Kozmetické služby                III
32.   Pohostinská činnosť a výroba hotových      III

    jedál určených na priamu spotrebu

    mimo prevádzkových priestorov
33.   Čistenie a kontrola komínov           III
34.   Manikúra                    III

35.   Pedikúra

---------------------------------------------------------------