§ 80af Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

§ 80af
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19
Pri pozastavení prevádzkovania živnosti podľa § 57 ods. 4 a 5 počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa neuplatňuje podmienka podľa § 57 ods. 6, že pozastavenie živnosti nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov.