§ 9g Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi verejne zdravotne poistenému v Slovenskej republike podľa

§ 9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi verejne zdravotne poistenému v Slovenskej republike podľa § 3 ods. 4
Poistenec verejne zdravotne poistený podľa § 3 ods. 4 má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike v plnom rozsahu.