§ 38ey Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022

§ 38ey
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2022
Fyzická osoba, za ktorú platí poistné štát na základe podmienky určenej v § 11 ods. 7 písm. m) piateho bodu v znení účinnom do 28. februára 2022 a ktorá tieto podmienky spĺňa bez prerušenia aj po 28. februári 2022, sa naďalej považuje za osobu, za ktorú platí poistné štát.