Čl.III Účinnosť

Čl.III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem § 25 ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Zákon č. 718/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2005.
Zákony č. 305/2005 Z.z. a č. 352/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. septembrom 2005.
Zákon č. 660/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 282/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2006.
Zákon č. 522/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 29. septembrom 2006.
Zákon č. 673/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2007.
Zákon č. 358/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2007.
Zákony č. 518/2007 Z.z., č. 530/2007 Z.z. a č. 594/2007 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2008.
Zákony č. 461/2008 Z.z. a č. 581/2008 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2009 okrem čl. II bodov 6, 7 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. februára 2010, čl. II bodov 10, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Zákon č. 192/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2009 okrem § 40 ods. 21 v trinástom bode v čl. I a čl. IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010, a okrem prvého, druhého a piateho bodu v čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.
Zákony č. 108/2009 Z.z. a 533/2009 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 121/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 151/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2010.
Zákon č. 499/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 133/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011.
Zákon č. 250/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2011.
Zákon č. 185/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2012.
Zákony č. 252/2012 Z.z., č. 395/2012 Z.z. a č. 421/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 41/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2013.
Zákon č. 153/2013 Z.z. v znení zákonov č. 185/2014 Z.z., č. 148/2015 Z.z. a č. 167/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2013 okrem čl. V druhého až piateho bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobudli účinnosť 1. júnom 2017 a čl. V siedmeho bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 220/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2013 okrem čl. I sedemnásteho bodu, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 338/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2013 okrem bodov 1 a 7 v čl. III, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 463/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 185/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2014.
Zákon č. 364/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 77/2015 Z.z. v znení zákona č. 148/2015 Z.z. a č. 167/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2015 okrem čl. I bodov 30 a 37, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2016, čl. I bodu 38 (§ 38ed), ktorý nadobudol účinnosť 1. májom 2017, bodu 13, ktoré nadobudli účinnosť 1. júnom 2017 a čl. I bodu 22, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 148/2015 Z.z. v znení zákona č. 167/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 31. júlom 2015 okrem čl. II bodu 1 a 2, ktoré nadobudli účinnosť 1. júnom 2017.
Zákon č. 265/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2015.
Zákon č. 336/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 15. decembrom 2015.
Zákony č. 253/2015 Z.z. a č. 428/2015 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 429/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016 okrem čl. I druhého bodu, ktorý nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Zákon č. 378/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Zákon č. 167/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 30. aprílom 2016.
Zákon č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 286/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2016.
Zákon č. 341/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 356/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2017 okrem čl. I § 9 ods. 2 písm. g) v štrnástom bode, ktorý nadobudol účinnosť 1. marcom 2017.
Zákon č. 41/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2017 okrem čl. III bodu 8, ktorý nadobudol účinnosť 1. májom 2017, čl. III bodov 1 až 4, 7 a 9, ktoré nadobudli účinnosť 1. júnom 2017, čl. III bodu 5 [§ 22 ods. 2 písm. j) prvý a druhý bod] a bodu 6, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2018.
Zákony č. 238/2017 Z.z. a č. 256/2017 Z.z. nadobudli účinnosť 1. novembrom 2017.
Zákon č. 351/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 63/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 156/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 15. júnom 2018.
Zákon č. 351/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2018 okrem čl. III § 38eo v bode 74, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2019, čl. III bodov 13, 20 až 27, 31, 40 a § 38ep v bode 74, ktoré nadobudli účinnosť 1. marcom 2019, a okrem čl. III bodov 14, 16, 17, 35, 36 a § 38eq v bode 74, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 366/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2018.
Zákon č. 376/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 139/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2019.
Zákon č. 343/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2019.
Zákon č. 221/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2019.
Zákony č. 231/2019 Z.z., č. 310/2019 Z.z. a č. 321/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 68/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 6. aprílom 2020.
Zákon č. 125/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. májom 2020.
Zákon č. 264/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 29. septembrom 2020.
Zákon č. 393/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2021 okrem čl. I bodu 41, ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2021 a čl. I bodov 14, 26 a 28, ktoré nadobudli účinnosť 1. októbrom 2021.
Zákon č. 9/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 19. januárom 2021.
Zákon č. 467/2019 Z.z. v znení zákona č. 426/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2021.
Zákon č. 133/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 13. aprílom 2021.
Zákon č. 150/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2021.
Zákon č. 252/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2021.
Zákony č. 81/2021 Z.z. a č. 540/2021 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2022.
Zákon č. 310/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2022 okrem čl. XXIII bodov 4 a 5, ktoré nadobudli účinnosť 1. decembrom 2022.
Zákon č. 215/2021 Z.z. v znení zákona č. 480/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2022.
Zákon č. 92/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 30. marcom 2022.
Zákon č. 101/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2022.
Zákon č. 267/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2022.
Zákon č. 392/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2022.
Zákon č. 518/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 31. decembrom 2022 okrem čl. VII bodov 1 až 23, 30 až 37, 39, 42, 43, 47 až 51, 55 až 58, 60 až 62, 64 až 67 a 69, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2023, čl. VII bodov 24 až 29, ktoré nadobudli účinnosť 1. májom 2023, čl. VII bodu 63, ktorý nadobudol účinnosť 1. júlom 2023 a čl. VII bodov 38, 40, 41, 44 až 46, 52 až 54, 59 a 70, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2024.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.