Zákon o dani z príjmov

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o dani z príjmov
Zákon o dani z príjmov upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane.