Odpisová skupina 2 Položka KP Názov 2-1 01.43.10 Len: kone – živé 2-2 13.9 Ostatné textílie okrem – 13.92.22 – Nepremokavé plachty,

Odpisová skupina 2
 Položka  KP     Názov                          2-1    01.43.10  Len: kone - živé                    2-2    13.9    Ostatné textílie okrem                           - 13.92.22 - Nepremokavé plachty, ochranné a                tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na            plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový            tovar                         2-3    15     Usne a výrobky z usní                 2-4    16.23.2  Montované stavby z dreva; ak nie sú samostatnými              stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  2-5    22.23.2  Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými             stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete  2-6    25.21   Radiátory a kotly ústredného kúrenia          2-7    25.7    Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar              okrem                                   - 25.71.15 - Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné            zbrane a ich časti                             - 25.73 - Nástroje                   2-8    25.9    Ostatné hotové kovové výrobky okrem            - 25.99.2 - Ostatné výrobky zo základných kovov              2-9    26.52   Hodiny a hodinky                    2-10   26.6    Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a                elektroterapeutické prístroje             2-11   27.11.31  Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom            s vnútorným spaľovaním                 2-12   27.2    Batérie a akumulátory                 2-13   27.3    Drôty a elektroinštalačné zariadenia          2-14   27.4    Elektrické svietidlá                  2-15   27.5    Prístroje pre domácnosť                2-16   27.9    Ostatné elektrické zariadenia             2-17   28.11.11  Závesné lodné motory                  2-18   28.12   Zariadenia na kvapalný pohon              2-19   28.13   Ostatné čerpadlá a kompresory             2-20   28.22   Zdvíhacie a manipulačné zariadenia           2-21   28.25.13  Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá             okrem typov pre domácnosti               2-22   28.29   Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde            neuvedené okrem                              - 28.29.1 - Plynové generátory, destilačné a                filtračné prístroje                            - 28.29.3 - Technické a domáce váhy a ostatné               prístroje a zariadenia na váženie a meranie      2-23   28.4    Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie         2-24   28.92   Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre                 stavebníctvo                      2-25   28.95   Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky     2-26   28.96   Stroje na výrobu plastov a gumy            2-27   28.99   Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde             neuvedené                       2-28   29.10.3  Len: trolejbusy a elektrobusy             2-29   29.10.5  Motorové vozidlá na špeciálne účely          2-30   29.2    Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy    2-31   30.20.33  Len vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice              osobitného určenia)                  2-32   30.91.1  Motocykle a prívesné vozíky              2-33   30.99   Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené       2-34   31.0    Nábytok                        2-35   32.2    Hudobné nástroje                    2-36   32.3    Športové výrobky                    2-37   32.40.4  Ostatné hry                      2-38   32.5    Lekárske a stomatologické nástroje a potreby      2-39         Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky  2-40         Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách            určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15)              - rozvody počítačových sietí       2-41         Úhrn technického zhodnotenia a opráv vykonaných na

           

           budovách, v ktorých sa poskytuje kúpeľná

           

           starostlivosť a s ňou spojené služby