Odpisová skupina 5 Položka KS Názov 5-1 1 Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6 5-2 2 Inžinierske stavby okrem

Odpisová skupina 5
 Položka  KS     Názov                                    5-1    1     Budovy okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 6   5-2    2     Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v                 odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých              oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových                skupinách 2 a 4