Odpisová skupina 3 Položka KP Názov 3-1 27.1 Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie

Odpisová skupina 3
 Položka  KP     Názov                          3-1    27.1    Elektrické motory, generátory a transformátory a              elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem           - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým                vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním        3-2    28.11.12  Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory    3-3    28.11.13  Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným                spaľovaním                       3-4    28.11.2  Turbíny                        3-5    28.21.1  Pece, horáky a ich časti                3-6    28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre            domácnosť a okrem                             - 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a               tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti      3-7    28.29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje  3-8    28.91   Stroje pre metalurgiu                

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.