Odpisová skupina 3 Položka KP Názov 3-1 27.1 Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie

Odpisová skupina 3
 Položka  KP     Názov                        
 3-1    27.1    Elektrické motory, generátory a transformátory a   
           elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem
           - 27.11.31 - Generátorové agregáty s piestovým     
           vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním       
 3-2    28.11.12  Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory   
 3-3    28.11.13  Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným     
           spaľovaním                      
 3-4    28.11.2  Turbíny                       
 3-5    28.21.1  Pece, horáky a ich časti               
 3-6    28.25   Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre 
           domácnosť a okrem                  
           - 28.25.13 - Chladiace a mraziace zariadenia a    
           tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti     
 3-7    28.29.1  Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje 
 3-8    28.91   Stroje pre metalurgiu                

107) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.