Odpisová skupina 0 Položka KP Názov 0-1 29.10.2 Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke

Odpisová skupina 0
 Položka  KP     Názov                        
 0-1    29.10.2  Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o
           evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj
           energie" uvedené
            - "BEV" alebo 
            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva
             alebo zdroja energie.