Odpisová skupina 0 Položka KP Názov 0-1 29.10.2 Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke

Odpisová skupina 0
 Položka  KP     Názov                        

 

 0-1    29.10.2  Len: osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o

           evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj

           energie" uvedené

            - "BEV" alebo 

            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva

             alebo zdroja energie.