§ 52zzo Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

§ 52zzo
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Nárok na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 a 6 v znení účinnom od 1. januára 2023 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2023.
(2) Ustanovenie § 52zd ods. 7 prvej vety a druhej vety sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.