PRÍL.6 Zrušená od 1.1.2020

PRÍL.6
Zrušená od 1.1.2020

154) Napríklad § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.