Odpisová skupina 1 Položka KP Názov 1-1 01.41.10 Dojnice živé 1-2 01.42.11 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé

Odpisová skupina 1
 Položka  KP     Názov                        

           

 1-1    01.41.10  Dojnice živé                     

 1-2    01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé  

 1-3    01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé         

 1-4    01.45.1  Ovce a kozy živé                   

 1-5    01.46.10  Ošípané živé                     

 1-6    01.47.13  Husi živé                      

 1-7    13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty;  

           lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na   

           vode alebo na súši, stany a kempingový tovar     

 1-8    22.29   Ostatné výrobky z plastov              

 1-9    23.19.2  Technické a ostatné sklo               

 1-10   23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely     

 1-11   23.9    Ostatné nekovové minerálne výrobky          

 1-12   25.73   Nástroje okrem                    

           - 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne   

           kovov; formovacie základne; modely na formy     

           - 25.73.6 - Ostatné nástroje             

 1-13   26.2    Počítače a periférne zariadenia           

 1-14   26.3    Komunikačné zariadenia                

 1-15   26.4    Spotrebná elektronika                

 1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia      

 1-17   26.7    Optické a fotografické prístroje a zariadenia    

 1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a  

           periférnych zariadení                

 1-19   28.24   Ručné nástroje                    

 1-20   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a    

           zariadenia na váženie a meranie           

 1-21   28.3    Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo       

 1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie 

           tabaku                        

 1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel  

 1-24   29.10.2  Osobné automobily                  

 1-25   29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb    

           (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov     

 1-26   29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu         

 1-27   30.92   Bicykle a vozíky pre invalidov            

 1-28   32.40   Hry a hračky okrem                  

           - 32.40.4 - Ostatné hry               

 1-29   32.9    Výrobky inde nezaradené