Odpisová skupina 1 Položka KP Názov 1-1 01.41.10 Dojnice živé 1-2 01.42.11 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé

Odpisová skupina 1
 Položka  KP     Názov                                    1-1    01.41.10  Dojnice živé                          1-2    01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé   1-3    01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé          1-4    01.45.1  Ovce a kozy živé                    1-5    01.46.10  Ošípané živé                      1-6    01.47.13  Husi živé                       1-7    13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty;             lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na              vode alebo na súši, stany a kempingový tovar      1-8    22.29   Ostatné výrobky z plastov               1-9    23.19.2  Technické a ostatné sklo                1-10   23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely      1-11   23.9    Ostatné nekovové minerálne výrobky           1-12   25.73   Nástroje okrem                               - 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne              kovov; formovacie základne; modely na formy                - 25.73.6 - Ostatné nástroje              1-13   26.2    Počítače a periférne zariadenia            1-14   26.3    Komunikačné zariadenia                 1-15   26.4    Spotrebná elektronika                 1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia       1-17   26.7    Optické a fotografické prístroje a zariadenia     1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a             periférnych zariadení                 1-19   28.24   Ručné nástroje                     1-20   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a               zariadenia na váženie a meranie            1-21   28.3    Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo        1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie            tabaku                         1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel   1-24   29.10.2  Osobné automobily okrem
            - osobných automobilov, ktoré majú v osvedčení o
             evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj
             energie" uvedené 
            - "BEV" alebo
            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva
             alebo zdroja energie               1-25   29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb               (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov      1-26   29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu          1-27   30.92   Bicykle a vozíky pre invalidov             1-28   32.40   Hry a hračky okrem                             - 32.40.4 - Ostatné hry                1-29   32.9    Výrobky inde nezaradené