Odpisová skupina 1 Položka KP Názov 1-1 01.41.10 Dojnice živé 1-2 01.42.11 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé

Odpisová skupina 1
 Položka  KP     Názov                        
 1-1    01.41.10  Dojnice živé                     
 1-2    01.42.11  Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé  
 1-3    01.43.10  Len: ostatné koňovité zvieratá živé         
 1-4    01.45.1  Ovce a kozy živé                   
 1-5    01.46.10  Ošípané živé                     
 1-6    01.47.13  Husi živé                      
 1-7    13.92.22  Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty;  
           lodné plachty na     člny, na dosky na plachtenie na   
           vode alebo na súši, stany a kempingový tovar     
 1-8    22.29   Ostatné výrobky z plastov              
 1-9    23.19.2  Technické a ostatné sklo               
 1-10   23.44   Ostatné keramické výrobky na technické účely     
 1-11   23.9    Ostatné nekovové minerálne výrobky          
 1-12   25.73   Nástroje okrem                    
           - 25.73.5 - Formy; formovacie rámy pre zlievarne   
           kovov; formovacie základne; modely na formy     
           - 25.73.6 - Ostatné nástroje             
 1-13   26.2    Počítače a periférne zariadenia           
 1-14   26.3    Komunikačné zariadenia                
 1-15   26.4    Spotrebná elektronika                
 1-16   26.51   Meracie, testovacie a navigačné zariadenia      
 1-17   26.7    Optické a fotografické prístroje a zariadenia    
 1-18   28.23   Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a  
           periférnych zariadení                
 1-19   28.24   Ručné nástroje                    
 1-20   28.29.3  Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a    
           zariadenia na váženie a meranie           
 1-21   28.3    Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo       
 1-22   28.93   Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie 
           tabaku                        
 1-23   28.94   Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel  
 1-24   29.10.2  Osobné automobily okrem
            - osobných automobilov, ktoré majú v osvedčení o
             evidencii časť II v položke "18 P.3 Druh paliva/zdroj
             energie" uvedené 
            - "BEV" alebo
            - "PHEV" v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva
             alebo zdroja energie              
 1-25   29.10.3  Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb    
           (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov     
 1-26   29.10.4  Motorové vozidlá na prepravu nákladu         
 1-27   30.92   Bicykle a vozíky pre invalidov            
 1-28   32.40   Hry a hračky okrem                  
           - 32.40.4 - Ostatné hry               
 1-29   32.9    Výrobky inde nezaradené