Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Posledná aktualizácia: 10. júla 2020
zákon o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme.