Zákon o štátnej službe

Posledná aktualizácia: 14. apríla 2015
Zákon o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.Zákon o štátnej službe - Kariéra v kocke - Profesia.sk