Zákon o cestovných náhradách

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o cestovných náhradách
Zákon o cestovných náhradách upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách.