Vzor žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou

Posledná aktualizácia: 3. februára 2021
vzor žiadosti o skončenie pracovného pomeru dohodou
Ak chcete ukončiť pracovný pomer dohodou, napíšte zamestnávateľovi žiadosť.

Po súhlasnom vyjadrení zamestnávateľa môžete uzavrieť dohodu o skončení pracovného pomeru. Prečítajte si viac o ukončení pracovného pomeru v našej sekcii o výpovediach.


Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

 

Adresa zamestnávateľa

Miesto a dátum
(pozn.: v tvare Rimavská Sobota 5. januára 2021)

Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou

Vážený pán/pani riaditeľ/ka,

dňa . . . . . . . . . . . . . . . som s Vami uzatvoril/a pracovnú zmluvu, na základe ktorej vo Vašej spoločnosti pracujem ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: uviesť druh práce podľa zmluvy).

Týmto si Vám dovoľujem navrhnúť uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa ustanovenia § 60 Zákonníka práce. Navrhujem, aby bol v písomnej dohode uvedený dátum . . . . . . . . . . . . . . . ako deň skončenia pracovného pomeru. Žiadam o Vaše stanovisko do siedmich dní.

Žiadam o Vaše stanovisko do siedmich dní.

Za kladné vybavenie svojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

S pozdravom

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vlastnoručný podpis

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .


Stiahnite si vzor žiadosti v DOC