Vzor okamžitého skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Posledná aktualizácia: 11. januára 2019
vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca
Okamžitú výpoveď môžete podať za presne určených podmienok.

To, za akých podmienok môžete podať okamžitú výpoveď, si prečítajte v našej sekcii o výpovediach.


Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnanca.

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .
Adresa zamestnávateľa
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa . . . . . . . . . . . . . . . pracujem vo Vašej spoločnosti ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: uviesť druh práce podľa zmluvy).

Podľa lekárskeho posudku MUDr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: uviesť meno a priezvisko lekára) zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., ktorý som Vám predložil dňa . . . . . . . . . . . . . . . na pracovisku, nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.

Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a tak týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce okamžite končím pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Stiahnite si vzor výpovede v DOC