Vzor oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Posledná aktualizácia: 21. júla 2020
vzor o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
V skúšobnej dobe môžete ukončiť pracovný pomer kedykoľvek.

Počas skúšobnej doby len oznámite zamestnávateľovi, že rušíte pracovný pomer. Viac o skončení pracovného pomeru si prečítajte v našej sekcii o výpovediach.


Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnanca.

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .
Adresa zamestnávateľa
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Vec: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Oznamujem Vám, že pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . .

r u š í m

podľa § 72 Zákonníka práce v skúšobnej dobe k . . . . . . . . . . . . . . .

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .


Stiahnite si vzor oznámenia v DOC