Štruktúrovaný životopis

Posledná aktualizácia: 24. augusta 2018
Štrukturovaný životopis - Slovník pojmov - Profesia.sk
Štrukturovaný životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa.

Štruktúrovaný životopis nie je písaný vo vetách, ale má štruktúrovanú formu, je teda písaný heslovite, skrátene. Jeho výhodou je najmä prehľadnosť a zaužívaná postupnosť, v akej sa informácie píšu.

Štruktúrovaný životopis – čo obsahuje

Štruktúrovaný životopis obsahuje najčastejšie štyri okruhy informácií:

  1. osobné údaje – teda meno a priezvisko, dátum narodenia a kontaktné informácie, prípadne fotografia,
  2. vzdelanie – školy a kurzy, ktoré ste absolvovali
  3. profesijná história –  aké pracovné skúsenosti máte, aké kariérne úspechy ste doteraz dosiahli,
  4. doplňujúce informácie – zručnosti a schopnosti, znalosti, záľuby, osobnostné charakteristiky, referencie a čokoľvek ďalšie, čo môže byť pre potenciálneho zamestnávateľa zaujímavé.

Úlohou životopisu je predstaviť vás, vaše vzdelanie, doterajšiu kariéru a skúsenosti. Pokiaľ životopisom nezaujmete, ba dokonca odradíte, druhú šancu už nedostanete. Dajte si preto na svojom životopise záležať.

Ak už predstavu o svojom životopise máte, skúste si ho rovno vytvoriť. Profesia ponúka 5 šablón životopisov, vďaka ktorým sa môžete odlíšiť od iných uchádzačov.

Vytvorte si životopis za pár minút