Europass

Posledná aktualizácia: 28. júna 2018
Europass - Slovník pojmov - Profesia.sk
Je jednotným celoeurópskym súborom dokladom o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa.

Europass alebo európsky životopis je súbor dokumentov, ktoré monitorujú pracovné skúsenosti a kvalifikáciu v rámci celej Európy. Dokumenty Europass je možné vyplniť online a sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej Únie. Hlavnou výhodou je prehľadnosť a jednotná štruktúra v kontexte otvoreného pracovného trhu. Tým sa ale stráca individualita a schopnosť zaujať a odlíšiť sa.

Europass môžete využiť v prípade, že sa hlásite na pracovnú ponuku v rámci Európskej únie a chcete si byť istý, že váš životopis obsahuje všetky potrebné informácie. Použite ho tiež, ak je vyžadovaný priamo v ponuke. Ak chcete potenciálneho zamestnávateľa zaujať, odlíšiť sa a ukázať svoju kreatívnu stránku, vytvorte si radšej vlastný životopis.

Vytvorte si životopis na Profesia.sk

Čo je Europass?

Súbor piatich dokumentov, vďaka ktorým budete mať svoju kvalifikáciu a schopnosti pokope a pripravené poslať do celej Európy.

Dva voľne dostupné dokumenty sú:

 • Životopis – môžete si ho vytvoriť online, zverejniť online alebo uložiť.
 • Jazykový pas – slúži na ohodnotenie jazykových schopností. Je možné ho vytvoriť online.

Ďalšie tri dokumenty vydávajú orgány verejnej správy:

 • Europass – mobilita – je dokument, v ktorom sa zaznamenávajú vaše skúsenosti a schopnosti nadobudnuté v inej európskej krajine. Je to pre každého, kto sa presťahuje do inej európskej krajiny s cieľom vzdelávať sa alebo pracovať. Ak ho chcete získať požiadajte organizáciu, ktorá vás vysiela do zahraničia, aby sa obrátila na svoje národné stredisko Europass.
 • Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu – opisuje a bližšie vysvetľuje zručnosti a schopnosti, ku ktorým má držiteľ vysvedčenia alebo osvedčenia. Nenahrádza samotné dokumenty, iba ich lepšie objasňuje a konkretizuje.
 • Dodatok k diplomu – opisuje a bližšie vysvetľuje zručnosti a schopnosti nadobudnuté držiteľmi akademických titulov. Dopĺňa a konkretizuje informácie príslušného diplomu. Nenahrádza ho. Udeľuje ho vysoká škola, ktorá diplom alebo titul udelila.

Europass a jeho účel

 • Pomáha občanom uvádzať informácie o ich schopnostiach a kvalifikácii za účel nájdenia zamestnania alebo štúdia.
 • Pomáha zamestnávateľom porozumieť schopnostiam pracovníkov.
 • Pomáha orgánom vzdelávania a odbornej prípravy stanoviť obsah učebných osnov a informovať o ňom.

Národné strediská Europass

Nachádzajú sa v každej krajine Európskej únie alebo Európskom hospodárskom priestore.

 • Koordinujú aktivity súvisiace s dokumentami Europass.
 • Propagujú Europass a jeho dokumenty.
 • Zabezpečujú, aby informačné a poradenské centrá boli dobre informované.
 • Pôsobia ako národný partner.

Národné centrum pre Europass (NSE) Slovensko

je od 1. 2. 2018 súčasťou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Jeho úlohou je:

 • koordinovať činnosti súvisiace s vydávaním dokumentov Europass,
 • zabezpečovať informovanosť o Europasse, prispievať k jeho lepšiemu pochopeniu a používaniu rôznymi užívateľmi,
 • rozvíjať nástroje Europass na podporu lepšej dokumentácie zručností a kvalifikácií používateľov,
 • spolupracovať s Európskou komisiou, sieťou národných centier v členských štátoch EÚ a ďalšími inštitúciami a organizáciami zapojenými do realizácie Europassu na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Kontakty

Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: [email protected]
Tel: 0911 469 793

Kontaktná osoba:
Mgr. Ivana Matulíková
PaedDr. Lucia Iľková
Telefón: 0911 610 115
E-mail: [email protected]

Poštová adresa:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Odbor NSK a kontaktných bodov
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Vytvorte si životopis na Profesia.sk