Priemerná mzda

Posledná aktualizácia: 9. februára 2023
priemerná mzda
Pozrite si vývoj priemernej slovenskej mzdy.

Priemerná mzda predstavuje súčet hrubých miezd určitej skupiny jednotlivcov vydelený počtom jednotlivcov tejto skupiny, ktoré boli zúčtované k výplate za dané obdobie. Môžeme počítať priemernú mzdu v podniku, v meste/obci alebo národnom hospodárstve.

Priemerná mesačná mzda v hrubom v 3. štvrťroku 2022 bola 1296 EUR.

Graf priemernej mzdy od roku 2013 v EUR

 

Porovnajte si svoj plat

 

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o svojej mzde, na ktorú ste nenašli odpoveď? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.