Priemerná mzda

Posledná aktualizácia: 3. januára 2019
priemerná mzda
Pozrite si vývoj priemernej slovenskej mzdy.

Priemerná mzda predstavuje súčet hrubých miezd určitej skupiny jednotlivcov vydelený počtom jednotlivcov tejto skupiny, ktoré boli zúčtované k výplate za dané obdobie. Môžeme počítať priemernú mzdu v podniku, v meste/obci alebo národnom hospodárstve.

Priemerná mesačná mzda v hrubom v roku 2018 bola 998 EUR.

Graf priemernej mzdy od roku 2010 v EUR

vývoj priemernej mzdy

 

Porovnajte si svoj plat
Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o svojej mzde, na ktorú ste nenašli odpoveď? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.