skupina 02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových V rámci tejto skupiny činnosťou

skupina 02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
02.1 revíznych technikov
02.2 osôb na obsluhu
02.3 osôb na opravy