skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova

skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
01.2 bezpečnostných technikov
01.3 zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonať úlohy bezpečnostných technikov