skupina 03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích V rámci tejto skupiny činnosťou je

skupina 03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
03.1 revíznych technikov
03.2 osôb na obsluhu
03.3 osôb na opravy
03.4 viazačov bremien