PRÍL.2a ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ODBORNÁ PRAX, KTORÉ SÚ PODMIENKOU NA VYDANIE OPRÁVNENIA NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE

PRÍL.2a
ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ A ODBORNÁ PRAX, KTORÉ SÚ PODMIENKOU NA VYDANIE OPRÁVNENIA NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE
Odbornú spôsobilosť žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa na jednotlivé výchovné a vzdelávacie činnosti podľa prílohy č. 2 spĺňa:

I---------I-----------------I-------------------I------------------------------------------------------I
I Skupina I  Žiadateľ o  I Odborný zástupca I           Školiteľ             I
I podľa I   vydanie   I          I-------------------I----------------------------------I
I prílohy I oprávnenia na I          I   všeobecné   I    osobitné požiadavky    I
I č. 2  I  výchovu a  I          I   požiadavky  I-------------------I--------------I
I     I  vzdelávanie  I          I          I  pre teoretickú I   pre   I
I     I  podľa § 27  I          I          I    časť    I  praktickú I
I     I ods. 4 písm. a) I          I          I          I   časť   I
I---------I-----------------I-------------------I-------------------I-------------------I--------------I
I  01  I bezpečnostný  I bezpečnostný   I - bezpečnostný  I - bezpečnostný technik      I
I     I technik     I technik      I  technik     I - osoba s príslušným dokladom  I
I     I         I          I - osoba s     I - iná odborne spôsobilá osoba  I
I     I         I          I  príslušným   I                 I
I     I         I          I  dokladom    I                 I
I     I         I          I - iná odborne   I                 I
I     I         I          I  spôsobilá osoba I                 I
I---------I-----------------I-------------------I-------------------I----------------------------------I
I  02  I - príslušný   I príslušný     I - bezpečnostný  I - príslušný revízny technik   I
I---------I  revízny    I revízny      I  technik     I - osoba s príslušným dokladom  I
I  03  I  technik    I technik      I - príslušný    I - iná odborne spôsobilá osoba  I
I---------I - osoba s    I          I  revízny technik I                 I
I  04  I  príslušným  I          I - osoba s     I                 I
I---------I  dokladom   I          I  príslušným   I                 I
I  05  I         I          I  dokladom    I                 I
I     I         I          I - iná odborne   I                 I
I     I         I          I  spôsobilá osoba I                 I
I---------I-----------------I-------------------I-------------------I-------------------I--------------I
I  06  I osoba s     I bezpečnostný   I - bezpečnostný  I - bezpečnostný  I osoba s   I
I     I príslušným   I technik      I  technik v    I  technik v    I príslušným  I
I     I dokladom    I          I - osoba s     I - osoba s     I dokladom   I
I     I         I          I  príslušným   I  príslušným   I       I
I     I         I          I  dokladom    I  dokladom    I       I
I     I         I          I - iná odborne   I - iná odborne   I       I
I     I         I          I  spôsobilá osoba I  spôsobilá osoba I       I
I---------I-----------------I-------------------I-------------------I-------------------I       I
I  07  I osoba s     I bezpečnostný   I - bezpečnostný  I - bezpečnostný  I       I
I     I príslušným   I technik v     I  technik v    I  technik v    I       I
I     I dokladom    I stavebníctve   I  stavebníctve  I  stavebníctve  I       I
I     I         I          I - osoba s     I - osoba s     I       I
I     I         I          I  príslušným   I  príslušným   I       I
I     I         I          I  dokladom    I  dokladom    I       I
I     I         I          I - iná odborne   I - iná odborne   I       I
I     I         I          I  spôsobilá osoba I  spôsobilá osoba I       I
I---------I-----------------I-------------------I          I-------------------I--------------I
I  08  I osoba s     I bezpečnostný   I          I - bezpečnostný  I - osoba s  I
I     I príslušným   I technik v     I          I  technik v    I  príslušným I
I     I dokladom    I stavebníctve   I          I  stavebníctve  I  dokladom  I
I     I         I          I          I - osoba s     I - iná    I
I     I         I          I          I  príslušným   I  odborne  I
I     I         I          I          I  dokladom    I  spôsobilá I
I     I         I          I          I - iná odborne   I  osoba   I
I     I         I          I          I  spôsobilá osoba I       I
I---------I-----------------I-------------------I-------------------I-------------------I       I
I  09  I osoba s     I bezpečnostný   I - bezpečnostný  I - bezpečnostný  I       I
I     I príslušným   I technik v     I  technik v    I  technik v    I       I
I     I dokladom    I poľnohospodárstve I poľnohospodárstve I poľnohospodárstve I       I
I     I         I          I - osoba s     I - osoba s     I       I
I     I         I          I  príslušným   I  príslušným   I       I
I     I         I          I  dokladom    I  dokladom    I       I
I     I         I          I - iná odborne   I - iná odborne   I       I
I     I         I          I  spôsobilá osoba I  spôsobilá osoba I       I
I---------I-----------------I-------------------I-------------------I-------------------I       I
I  10  I osoba s     I bezpečnostný   I - bezpečnostný  I - bezpečnostný  I       I
I     I príslušným   I technik v     I  technik v    I  technik v    I       I
I     I dokladom    I lesníctve     I  lesníctve    I  lesníctve    I       I
I     I         I          I - osoba s     I - osoba s     I       I
I     I         I          I  príslušným   I  príslušným   I       I
I     I         I          I  dokladom    I  dokladom    I       I
I     I         I          I - iná odborne   I - iná odborne   I       I
I     I         I          I  spôsobilá osoba I  spôsobilá osoba I       I
I---------I-----------------I-------------------I-------------------I-------------------I--------------I
Na účely splnenia odbornej spôsobilosti a odbornej praxe žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie podľa § 27 ods. 4 písm. a), odborného zástupcu a školiteľa sa rozumie

a) osobou s príslušným dokladom fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú sa žiada vydať oprávnenie na výchovu a vzdelávanie, a s odbornou praxou v tejto činnosti najmenej tri roky,
b) príslušným revíznym technikom revízny technik vyhradených technických zariadení s príslušným rozsahom osvedčenia a s odbornou praxou revízneho technika najmenej tri roky,
c) autorizovaným bezpečnostným technikom autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika najmenej tri roky,
d) autorizovaným bezpečnostným technikom v stavebníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v stavebníctve najmenej tri roky,
e) autorizovaným bezpečnostným technikom v poľnohospodárstve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v poľnohospodárstve najmenej tri roky,
f) autorizovaným bezpečnostným technikom v lesníctve autorizovaný bezpečnostný technik s odbornou praxou autorizovaného bezpečnostného technika v lesníctve najmenej tri roky,
g) inou odborne spôsobilou osobou fyzická osoba, ktorej odborná spôsobilosť a odborná prax najmenej tri roky je v súlade s odborným zameraním príslušnej témy všeobecných požiadaviek alebo osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania.