skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb

skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
10.1 vybraných lesníckych strojov a zariadení
10.2 ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
10.3 ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti