§ 4 Ponuka práce

§ 4
Ponuka práce
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba ponúka prácu prostredníctvom informačných prostriedkov, 9) je prevádzkovateľ informačných prostriedkov povinný na požiadanie bezplatne oznámiť inšpektorátu práce meno a adresu alebo názov a sídlo objednávateľa ponuky.

9) Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z.z.
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z.z.