§ 97 Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu

§ 97
Príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu
Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v sobotu a v nedeľu patrí príplatok v sume 30% z príslušnej časti funkčného platu.