§ 96 Príplatok za štátnu službu v noci

§ 96
Príplatok za štátnu službu v noci
Štátnemu zamestnancovi za hodinu štátnej služby v noci patrí príplatok v sume 25% z príslušnej časti funkčného platu.