§ 252n Prechodné ustanovenie účinné od 30. júla 2020

§ 252n
Prechodné ustanovenie účinné od 30. júla 2020
Vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky začaté pred 30. júlom 2020 sa na účely posúdenia trvania vyslania podľa § 5 ods. 3 považuje za začaté 30. júla 2020.