§ 252m Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

§ 252m
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 je suma mzdového zvýhodnenia za každú hodinu

a) práce v sobotu podľa

1. § 122a ods. 1 najmenej 25% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,
2. § 122a ods. 2 najmenej 20% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,
b) práce v nedeľu podľa

1. § 122b ods. 1 najmenej 50% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,
2. § 122b ods. 2 najmenej 40% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,
c) nočnej práce podľa

1. § 123 ods. 1 najmenej 30% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej 35% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu,
2. § 123 ods. 2 najmenej 25% minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.