skupina 04 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových V rámci tejto skupiny činnosťou

skupina 04 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
04.1 revíznych technikov
04.2 osôb na obsluhu
04.3 osôb na opravy