Otázky, ktoré sa vás na pohovore nesmú pýtať

Posledná aktualizácia: 12. novembra 2021
nevhodné otázky
Personalisti sa vás nemôžu pýtať na všetko. Sú otázky a témy, ktoré by mali byť na pohovore tabu. Viete, aké to sú?

Počas pracovného pohovoru by sa vás personalisti mali pýtať iba otázky, ktoré súvisia s výkonom pracovnej pozície, na ktorú sa hlásite. Vylúčené sú akékoľvek diskriminačné otázky. Tie sa vzťahujú na informácie o vašom súkromí, rodinnom stave a pôvode, rasy či sexuálnej orientácii. Nevhodné otázky tiež súvisia s vašou vierou, náboženstvom alebo politickým zmýšľaním.

Príklady nevhodných otázok:

Ste ženatý/vydatá?
Chystáte sa v blízkom čase otehotnieť?
Nie ste tehotná?
Máte deti?
Spáchali ste zločin?
Aký je váš zdravotný stav?
Beriete nejaké lieky?
Aké je vaše vierovyznanie?
Máte nesplatené dlhy?
Koho ste volili?
Chodíte po práci na drink? Pijete? Fajčíte?
Aká je vaša sexuálna orientácia?

Ako zareagovať na nevhodné otázky?

Ako zareagovať, keď sa s nevhodnými otázkami predsa len stretnete? Slušne a zdvorilo uveďte, že na otázku odpovedať nebudete a môžete aj vysvetliť prečo. Nemali by ste reagovať prudko alebo agresívne.

Uvádzame možné odpovede:

„Ak by to bolo možné, rád by som sa tejto otázke vyhol.“
„Necítim sa komfortne odpovedať na túto otázku.“
„Mám pocit, že moja odpoveď môže ovplyvniť výsledok pohovoru, aj keď priamo nesúvisí s výkonom danej pozície.“
„Rád by som sa zameral/a na osobnostné predpoklady a zručnosti viažuce sa k pracovnej pozícii.“

Prečítajte si tiež: Otázky na pohovore