Assessment centrum – čo vás čaká

Posledná aktualizácia: 16. januára 2019
assessment centrum
Assessment centrum ako testovanie kandidátov sa stalo bežnou súčasťou výberového procesu. Prečítajte si, čo vás v takom centre čaká a ako sa na to pripraviť.

Čo je assessment centrum?

Assessement centrum v preklade znamená hodnotiace centrum. Je to moderná metóda, ktorá sa využíva na výber najvhodnejšieho kandidáta na pracovnú pozíciu. Ide o skupinovú formu, kde je prítomných viac kandidátov, ktorí plnia zadané úlohy pred hodnotiteľmi/pozorovateľmi.

Kedy vás pozvú do assessment centra? 

Túto metódu väčšinou využívajú stredné a veľké firmy. Vyskytuje sa v oblastiach ako administratíva, marketingové či obchodné pozície. Týmto spôsobom sa hodnotia kandidáti na juniorské až po manažérske pozície.

Čo vás v assessment centre čaká?

Pohovor v assesment centre zvyčajne trvá pár hodín alebo aj celý deň. V niektorých prípadoch to môžu byť aj dva dni. Priebeh každého pohovoru je individuálny, nastavený na konkrétnu pozíciu a typ uchádzačov. Tiež je dôležité, aby reakcie boli autentické. Sú však určité spoločné prvky, ktoré vás neminú:

  • Predstavenie – pripravte si krátku „elevator speech“, v rámci ktorej sa stručne a výstižne predstavíte. Spomeňte vaše pracovné skúsenosti a kariérne ambície.
  • Individuálne úlohy – úloha, ktorú budete musieť splniť samostatne za vopred stanovený časový rámec. Väčšinou ide o prípravu prezentácie na základe daných podkladov.
  • Skupinové úlohy – úloha, na ktorej budete pracovať s ostatnými účastníkmi. Môže ísť o skupinové diskusie alebo prípadové štúdie. Dôležité je, ako viete pracovať v tíme, presadiť svoje názory, schopnosť rozhodovať sa alebo robiť kompromisy. Tu si dajte pozor na to, že cieľom je vždy splniť úlohu ako tím, nie presadiť sa individuálne.
  • Testy, pohovory – testy môžu byť vedomostné, zamerané na schopnosť sústrediť sa pod časovým tlakom alebo na vašu inteligenciu. Súčasťou sú aj osobnostné testy. Hodnotí sa, aké máte ambície či máte manažérsky potenciál, či ste individualista alebo preferujete prácu v tíme.

Kto vás hodnotí?

Kto je na druhej strane pohovoru sa môže líšiť od prípadu k prípadu. Väčšinou sú to zástupcovia zamestnávateľa – personalista alebo HR manažér a vedúci daného oddelenia, kam sa nový kolega hľadá. Prizvaní môžu byť aj externí poradcovia, psychológovia alebo odborníci z daného assessment centra, ktorí pomáhajú pri hodnotiacom procese.

Ako sa správať?

Pohovor formou assessment centra môže byť viac stresujúcejší ako bežný pohovor v spoločnosti. Vidíte svoju konkurenciu zoči voči, ste v neznámom prostredí a sú na vás pripravené úlohy, ktorých cieľom je vás vystresovať. Dá sa teda na assessment centrum pripraviť? Určite áno. Príprava sa veľmi nelíši od tej na klasický pohovor.

  • Zistite si čo najviac informácií o firme, kam sa hlásite a tiež o pozícii. Mali by ste vedieť, čo bude vašou pracovnou náplňou, aké zručnosti by ste mali ovládať, a aké požiadavky sú na danú pozíciu.
  • Už vopred si môžete nacvičiť vašu seba prezentáciu, čo ste dosiahli a prečo sa hlásite na danú pracovnú ponuku. Mala by byť krátka a stručná, do troch minút.
  • Nezabudnite aj na negatívne otázky: aké bolo vaše najväčšie zlyhanie alebo problém, ktorý ste museli riešiť?
  • Pred pohovorom sa dobre vyspite, príďte naraňajkovaní v dobrej nálade a buďte sami sebou. Dôležité je, aby ste sa sústredili na seba a svoj výkon, nedajte sa ovplyvniť alebo zastrašiť s konkurenciou. Ak máte iný názor ako ostatní účastníci, pokojne ho povedzte a podložte argumentami.
  • Dávajte si pozor na neverbálnu komunikáciu. Ste totiž neustále pod dohľadom. Mali by ste pôsobiť príjemne a sebavedomo, nie však arogantne alebo príliš submisívne. Ak potrebujete, zoberte si so sebou pomôcky, ktoré vám zamestnajú ruky ako napríklad pero. A nezabúdajte na úsmev.

Mohlo by vás zaujímať: Ako sa pripraviť na pohovor