§ 256 Účinnosť

§ 256
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 okrem § 5 ods. 2 až 5 a § 241 až 250, ktoré nadobudnú účinnosť vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie.
Zákon č. 408/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 25. júlom 2002.
Zákon č. 165/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2002.
Zákon č. 210/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2003 s výnimkou článku I siedmeho bodu, ktorý nadobudne účinnosť odo dňa, keď nadobudne platnosť zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, stodeviateho, stodesiateho a stojedenásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.
Zákony č. 453/2003 Z.z. a č. 461/2003 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2004.
Zákon č. 5/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2004.
Zákon č. 365/2004 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 82/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2005.
Zákony č. 131/2005 Z.z. a č. 244/2005 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2005.
Zákon č. 570/2005 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2006.
Zákon č. 231/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2006.
Zákon č. 124/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2006.
Zákon č. 348/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2007.
Zákon č. 200/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 12. júnom 2008.
Zákon č. 460/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 49/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2009.
Zákon č. 184/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2009.
Zákon č. 574/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2010.
Zákon č. 543/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 48/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011 okrem čl. I piateho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho prvého bodu, ktoré nadobudli účinnosť 6. júnom 2011.
Zákon č. 257/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011 okrem osemdesiateho druhého bodu v čl. I, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 406/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2011.
Zákon č. 512/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 251/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2012.
Zákony č. 252/2012 Z.z., č. 345/2012 Z.z. a č. 361/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2013.
Nález Ústavného súdu č. 233/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 22. augustom 2013.
Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2014.
Zákony č. 103/2014 Z.z. a č. 183/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 307/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 14/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2015 okrem čl. I bodov 16 a 17, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembrom 2015.
Zákon č. 61/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2015 okrem čl. II bodu 1 až 5, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembrom 2015.
Zákon č. 440/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 378/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Zákon č. 351/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 18. júnom 2016.
Zákon č. 82/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2017.
Zákon č. 95/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2017.
Zákon č. 335/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2017.
Zákon č. 63/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákony č. 347/2018 Z.z. a č. 376/2018 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 380/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 19. novembrom 2019 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Zákony č. 319/2019 Z.z. a č. 375/2019 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 63/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 27. marcom 2020.
Zákon č. 66/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 4. aprílom 2020.
Zákon č. 157/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 17. júnom 2020.
Zákon č. 307/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júlom 2020.
Zákony č. 294/2020 Z.z. a č. 326/2020 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2021.
Zákon č. 76/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2021 okrem čl. I bodov 6 až 9, 11 a 23, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2022 a okrem čl. I bodu 19, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 412/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 15. novembrom 2021.
Uznesenie Ústavného súdu uverejnené pod č. 539/2021 Z.z. nadobudlo účinnosť 29. decembrom 2021.
Zákon č. 407/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 2. februárom 2022.
Zákon č. 215/2021 Z.z. v znení zákona č. 480/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2022.
Zákon č. 82/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2022.
Zákon č. 125/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2022.
Zákon č. 350/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2022.
Zákon č. 376/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2022.
Zákony č. 222/2022 Z.z. a č. 248/2022 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.
Zákon č. 50/2023 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2023.