§ 4 Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce

§ 4
Výpočet minimálnej mzdy za výkon domáckej práce
U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa na účely tohto zákona považuje za odpracovanú hodinu odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.