§ 41 Výška ošetrovného

§ 41
Výška ošetrovného
Výška ošetrovného je 55% denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.