§ 136 Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti

§ 136
Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti
Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre

a) zamestnanca 1% z vymeriavacieho základu,
b) zamestnávateľa 1% z vymeriavacieho základu,
c) dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti 2% z vymeriavacieho základu.