Zákonník práce (311/2001)

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2018
Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.Zákonník práce - Kariéra v kocke - Profesia.sk