Zákonník práce (311/2001)

Posledná aktualizácia: 25. septembra 2023
Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.zákonník práce