Zákon o živnostenskom podnikaní (455/1991)

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2018
Zákon o živnostenskom podnikaní upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.Zákon o živnostenskom podnikaní - Kariéra v kocke - Profesia.sk