Zákon o živnostenskom podnikaní (455/1991)

Posledná aktualizácia: 25. mája 2023
Zákon o živnostenskom podnikaní upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.zákon o živnostenskom podnikaní