Zákon o živnostenskom podnikaní (455/1991)

Posledná aktualizácia: 25. novembra 2017
Zákon o živnostenskom podnikaní upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním.Zákon o živnostenskom podnikaní - Kariéra v kocke - Profesia.sk