Zákon o zdravotnom poistení (580/2004)

Posledná aktualizácia: 25. septembra 2023
Zákon o zdravotnom poistení ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. zákon o zdravotnom poistení