Zákon o zdravotnom poistení (580/2004)

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2018
Zákon o zdravotnom poistení ustanovuje zdravotné poistenie, právne vzťahy vznikajúce na základe zdravotného poistenia a prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie. Zákon o zdravotnom poistení - Kariéra v kocke - Profesia.sk