Zákon o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003)

Posledná aktualizácia: 19. decembra 2018
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme.zákon o výkone práce vo verejnom záujme