Zákon o štátnej službe (400/2009)

Posledná aktualizácia: 25. júla 2018
Zákon o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.Zákon o štátnej službe - Kariéra v kocke - Profesia.sk