Zákon o štátnej službe (400/2009)

Posledná aktualizácia: 25. novembra 2017
Zákon o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.Zákon o štátnej službe - Kariéra v kocke - Profesia.sk