Zákon o službách zamestnanosti (5/2004)

Posledná aktualizácia: 6. decembra 2018
Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.Zákon o službách zamestnanosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk