Zákon o službách zamestnanosti (5/2004)

Posledná aktualizácia: 25. januára 2024
Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.zákon o službách zamestnanosti