Zákon o službách zamestnanosti (5/2004)

Posledná aktualizácia: 25. novembra 2017
Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.Zákon o službách zamestnanosti - Kariéra v kocke - Profesia.sk