Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (355/2007)

Posledná aktualizácia: 14. novembra 2018
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva a ďalšie náležitosti.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia - Kariéra v kocke - Profesia.sk