Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (355/2007)

Posledná aktualizácia: 25. mája 2021
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva a ďalšie náležitosti.zákon o ochrane verejného zdravia