Zákon o minimálnej mzde (663/2007)

Posledná aktualizácia:
Zákon o minimálnej mzde upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu. zákon o minimálnej mzde