Zákon o dani z príjmov (595/2003)

Posledná aktualizácia: 25. septembra 2017
Zákon o dani z príjmov upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane.Zákon o dani z príjmov - Kariéra v kocke - Profesia.sk