Zákon o dani z príjmov (595/2003)

Posledná aktualizácia: 25. januára 2018
Zákon o dani z príjmov upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane.Zákon o dani z príjmov - Kariéra v kocke - Profesia.sk