Zákon o dani z príjmov (595/2003)

Posledná aktualizácia: 12. decembra 2018
Zákon o dani z príjmov upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane.zákon o dani z príjmov