Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (124/2006)

Posledná aktualizácia: 25. septembra 2018
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Zákon o BOZP - Kariéra v kocke - Profesia.sk